تبلیغات
♥ The Best Custom Web ♥ - انواع لوگو

اینجا انواع لوگو رو میذارم برای سفارش نوعی که میخواین حتممممما اسم لوگویی که میخواین رو بگین در غیراین صورت لوگو ساخته نمیشه

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/19.gif

لوگو متحرک غیر حرفه ای که باید عکستون حتما پس زمینه داشته باشه اگه بدون پشت زمینه باشه پشتش سیاه میشه

قیمت : 15 نظر + لینک

چیزای لازم : عکساتون + نوشته روشون

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/19.gif

لوگو متحرک حرفه ای مثل لوگو خودم که عکساشم میشه بدون پس زمینه باشه

×The Best Custom Web×

قیمت : 30 نظر + لینک

چیزای لازم : عکساتون + نوشته روشون

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/19.gif

لوگو ثابت روشم کلیک کنی وب ما میاد

http://sefareshiwinx.mihanblog.com/

قیمت : 10 نظر + لینک

چیزای لازم : عکساتون + نوشته روشون

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/19.gif

لوگو برقی یا اکلیلی

قیمت : 25 نظر + لینک

چیزای لازم : عکستون + کجاهاش برقی بشه + نوشته روش